Aktivitetar
Desember - 2017
ma ti on to fr
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
«
»Brukernavn

Passord

Mennesker er ikke til salgs


26.11.2017
"Mennesker er ikke til salgs",var tema for årets siste gudstjeneste på Lye forsamlingshus, anskueliggjort både gjennom videoglimt fra Bangkok og Talitha Stones sterke formidling av erfaringer i sin kamp mot seksualisering av kvinner og barn i Australia.

Talitha Stone formidlet sterke inntrykk fra sin kamp mot seksualisering av kvinner og barn.

 

FIKK RAP-ARTIST UTESTENGT: Hun fikk en rap-artist utestengt fra Australia og New Zealand etter å ha stått opp og protestert mot hans formidling av kvinnehat, vold mot kvinner, sexifisering og negativ påvirkning. Hun har stått opp og vært en stemme mot pornografi og utnytting av barn og ungdom, blant annet gjennom organisasjonen Collective Shout. Hun har også brukt Twitter for å rope ut sitt budskap. Men det har kostet. Hun har selv blitt hetset, og truet, også av rap-artisten.

Hun har deltatt i kampanjer og holdt foredrag på skoler om det hun brenner for.

Talitha Stone, som er fra Australia, sa at hun selv har blitt misbrukt av menn. Hun kjemper mot utbredelen av pornokulturen og utnyttelse av kvinner og barn, også i Norge, og vil at flere skal si nei til pornografi.

- Jeg fikk en person kastet ut av to land, bare ved å heve stemmen, sa hun.

-Vi må snakke om dette med barna våre, sa hun.

Gunnar Bjorland Stone var tolk.

Og hennes mann, Gunnar Bjorland,Stone, som var tolk for henne for det hun formidlet under gudstjenesten, la til:

-Dette er ekstremt, dette er trakassering, og det som formidles i denne kulturen er en løgn- slaveri av et eget slag, sa han og påpekte at mange lar seg forlede fordi de ikke vet bedre, ikke fordi de er dumme eller onde.

GUD HAR LOVET Å VÆRE TIL STEDE: Og prest Gunnar Frøyland understreket at mennesker ikke er til salgs, ikke for penger, ikke for makt og innflytelse eller for å krenkes. Han leste fra Salme 8, der det blant annet står står: "Hva er da et menneske -at du husker på det, et menneskebarn- at du tar deg av det? Du satte ham litt lavere enn Gud og kronet ham med herlighet og ære...Herre hvor herlig ditt navn er over hele jorden".

Og forsamlingen sang: "Gud du har lovet å være til stede, for å dele vår sorg og vår glede".

 

Ida Hisken, til venstre og Martha Lende synger: ""Du er du og du duger, ja du passer perfekt i Guds favn".

SEXSLAVERI: Frøyland leste fra et innlegg i A-magasinet om Stømmestftelsen, og påpekte at sexslaveri var noe av det mest innbringende for de som står bak, og mange millioner jenter føres inn i dette. Og over en million barn selges og kjøpes hver år. De lider under overgrep som gjengvoldtekter, prostitusjon og mishandling. Disse små er mennesker som Gud har kronet med ære, sa han og siterte Salme 8.

BLIR LØFTET OPP: Og han fortsatte med Filipperbrevet 2,5 og det følgende: "La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus!
          
   
  6 Han var i Guds skikkelse
          og så det ikke som et rov
            å være Gud lik, 
          
   
  7 men ga avkall på sitt eget,
          tok på seg tjenerskikkelse
            og ble mennesker lik.
        
          Da han sto fram som menneske,
          
   
  8 fornedret han seg selv
            og ble lydig til døden, ja, døden på korset.
          
   
  9 Derfor har også Gud
          opphøyd ham til det høyeste
            og gitt ham navnet over alle navn.

Frøyland sa at vi blir løftet opp av Jesus, han som selv tok på seg en tjeners skikkelse, for at vi skal bøye oss ned, der målet er at ikke en eneste skal gå tapt.

Og så lese han fra Matteus 18; "Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»  2 Da kalte han til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem  og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket.  4 Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket.

     5 Og den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg. 
Forførelser og fristelser 
6 Men den som lokker til fall en av disse små som tror på meg, han var bedre tjent med å få en kvernstein hengt om halsen og bli senket i havets dyp.

Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.

Sauen som gikk seg vill:Og: Menneskesønnen er jo kommet for å berge de bortkomne.
   
 12 Hva mener dere? Dersom en mann har hundre sauer og én av dem går seg vill, lar han ikke da de nittini være igjen i fjellet og går og leter etter den som er kommet på avveier? 13 Og skulle han finne den – sannelig, jeg sier dere: Da gleder han seg mer over denne ene enn over de nittini som ikke har gått seg vill. 14 Slik vil heller ikke deres Far i himmelen at en eneste av disse små skal gå tapt. tilbake        Print Utskriftvennlig versjon