Aktivitetar
Januar - 2018
ma ti on to fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
«
»Brukernavn

Passord

Hva er det som ikke er til salgs?


15.10.2017
Sokneprest Stein Ødegård startet talen sin 15. oktober 2017 med spørsmålet: Hva er det som ikke er til salgs?


For over 50 år siden sang Beatles: Can't Bye Me Love. Kjærlighet kan ikke kjøpes. Heller ikke nåde og omsorg. Men det aller viktigste av det du ikke kan kjøpe, er frelsen. Frelsen er ikke til salgs! For 500 år siden protesterte Luther mot salg av avlatsbrev. Avlatsbrevene skulle gi kjøperen mindre tid i skjærsilden og skulle frita han/henne for synd de hadde gjort. Luther fant steder i Bibelen som tydelig viste at det ikke var mulig. Reformasjonen handler om dette.

 

Les mer under bildet:

Sokneprest Stein Ødegård: Frelsen er gratis!

 


Mer fra dagens tema:
I Jes 55 (teksten lenger nede) innbyr profeten alle til å komme og kjøpe uten penger, alt er gratis. Han nevner korn, vin og melk og fete retter, alt som er godt. Kjøp uten å betale. Etter vår måte å tenke på er det dårlig marketstrategi å gi bort noe gratis. Det måtte være hvis det ikke har noen verdi for selgeren. Men her er det klart at det er verdifult det som blir tilbudt. Eieren har ikke sett ned verdien. Da må det være noen som alt har betalt prisen! I Jes 55 leser vi om Herrens lidende tjener bl. a. dette: "Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet."

Prisen er betalt! Den er dyrt kjøpt! Det er ikke billig nåde. Det er gratis nåde. Det kostet Jesus alt!

Frelsen kan ikke kjøpes. Den er allerede betalt og vi kan bare motta den gratis!

 

 

___________________________________________

Tekster brukt denne søndagen:

Jes 55,1-3:
Kom, alle tørste, kom til vannet!
Dere uten penger, kom og kjøp korn og spis!
Kom, kjøp korn uten penger,
vin og melk uten betaling!
2 Hvorfor bruke penger
på det som ikke er brød,
og arbeid på det som ikke metter?
Hør nå på meg,
så skal dere få spise det som godt er,
og fryde dere over fete retter.
3 Vend øret hit og kom til meg,
hør, så skal dere leve!
Jeg vil slutte en evig pakt med dere,
min godhet mot David står fast.

Ap.gj. 4,-24: De som var spredt omkring, dro rundt og forkynte Ordet. 5 Filip kom ned til hovedstaden i Samaria, og der forkynte han Kristus. 6 Og alle som en fulgte oppmerksomt med når de hørte Filip tale og så de tegnene han gjorde. 7 For mange hadde urene ånder som fór ut av dem med høye skrik, og mange lamme og halte ble helbredet. 8 Det ble stor glede der i byen.
9 En mann ved navn Simon holdt til i byen. Han drev med trolldom så folket i Samaria var helt overveldet. Han påsto at han var noe stort. 10 Alle var opptatt av ham, og både små og store sa: «Han er Guds kraft, den som kalles Den store.» 11 De sluttet opp om ham fordi han i lang tid hadde overveldet dem med trolldomskunstene sine. 12 Men da de fikk tiltro til Filip, som forkynte evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi navn, lot de seg døpe, både menn og kvinner. 13 Simon selv kom også til tro, og da han var blitt døpt, holdt han seg stadig til Filip og var overveldet av de tegn og mektige gjerninger han så.
14 Apostlene i Jerusalem fikk nå høre at Samaria hadde tatt imot Guds ord, og de sendte Peter og Johannes dit ned. 15 De kom ned og ba for dem, slik at de skulle få Den hellige ånd. 16 For Ånden var ennå ikke kommet over noen av dem, de var bare døpt til Herren Jesu navn. 17 Nå la de hendene på dem, og de fikk Den hellige ånd.
18 Men da Simon så at Ånden ble gitt ved at apostlene la hendene på dem, tilbød han dem penger 19 og sa: «Gi meg også en slik makt, så den jeg legger hendene på, kan få Den hellige ånd!» 20 Men Peter sa til ham: «Måtte pengene dine gå til grunne sammen med deg, du som tror at du kan kjøpe Guds gave for penger! 21 Du har ingen arvelodd eller del i dette, for ditt hjerte er ikke oppriktig mot Gud. 22 Omvend deg fra denne ondskapen din, og be til Herren, så kanskje han vil tilgi deg det du tenker i hjertet. 23 For jeg ser at du er full av bitter galle og lenket til ondskap.» 24 Da sa Simon: «Dere må be til Herren for meg, så jeg ikke skal bli rammet av det dere har sagt.»

Luk 20,45-21,4:
Mens alt folket hørte på, sa han til disiplene: «Ta dere i vare for de skriftlærde! De vil gjerne gå omkring i lange kapper og liker at folk hilser dem på torget. De elsker å sitte fremst i synagogene og ha hedersplassene i selskaper. De eter enker ut av huset og holder lange bønner for syns skyld. Men de skal få desto hardere dom.»
Jesus så opp og la merke til hvordan de rike la sine gaver i tempelkisten. Da fikk han se en fattig enke legge to småmynter i den, og han sa: «Sannelig, jeg sier dere: Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre. For alle de andre la gaver i kisten av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun hadde å leve av.»

 tilbake        Print Utskriftvennlig versjon