Aktivitetar
Desember - 2017
ma ti on to fr
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
«
»Brukernavn

Passord

Kom for å gjøre det utilgivelige tilgivelig


03.09.2017
Nåden samler seg alltid om korset, sa prest Gunnar Frøyland i talen på Lye forsamlingshus under gudstjenesten 3. september.I fortelleingen om den bortkomne sønnen finnes det klareste bildet på hva nåde er, sa han.

 

Forsangere under gudstjenesten: Fra venstre Hildegunn og Gunnar Undheim, Gerd Åshild Ueland og pianist Vigdis Frøyland.

UFORTJENT NÅDE: Guds nåde er ufortjent. Det Jesus gjorde på korset, det gjorde han for å gjøre det utilgivelige tilgivelig, sa Gunnar Frøyland. Det innebærer at uansett synd, så kan Gud gi oss nåde.

NÅDENS INNHOLD: Nåden har minst tre sider: 1. Det at Gud er deg nær, han nevner ditt navn. 2. Han tilgir din synd. 3. Han reiser deg opp til et nytt liv i rettferdige gjerninger.

GUD SER OSS: Nåden viser at Gud ser oss, kommer oss i møte, og kommer nær oss, understreket Gunnar Frøyland.

Fortellingenm i Lukas 15 var utgangspunkt for talen.

Faren elsker sitt barn: "Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham."

Jesus sa: «En mann hadde to sønner. 12 Den yngste sa til faren: ‘Far, gi meg den delen av formuen som faller på meg.’ Han skiftet da sin eiendom mellom dem. 13 Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. 14 Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. 15 Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte ham ut på markene sine for å passe grisene. 16 Han ønsket bare å få mette seg med de belgfruktene som grisene åt, og ingen ga ham noe.
   
17 Da kom han til seg selv og sa: ‘Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter i hjel! 18 Jeg vil bryte opp og gå til min far og si: Far, jeg har syndet mot Himmelen og mot deg. 19 Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men la meg få være som en av leiekarene dine.’ 20 Dermed brøt han opp og dro hjem til faren.
        Da han ennå var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham.
21 Sønnen sa: ‘Far, jeg har syndet mot Himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.’ 22 Men faren sa til tjenerne sine: ‘Skynd dere! Finn fram de fineste klærne og ta dem på ham, gi ham ring på fingeren og sko på føttene. 23 Og hent gjøkalven og slakt den, så vil vi spise og holde fest. 24 For denne sønnen min var død og er blitt levende, han var kommet bort og er funnet igjen.’ Og så begynte festen og gleden.


og Efeserbrevet 2:

6 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham.  7 Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus.  8 For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.  9 Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. 10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

 tilbake        Print Utskriftvennlig versjon