Aktivitetar
Januar - 2018
ma ti on to fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
«
»Brukernavn

Passord

Visjonen


20.08.2017
Prest Gunnar Frøyland brukte Lye forsamlingshus sin visjon som tema for gudstjenesten denne søndagen, 20. aug 2017. Visjonen er: “Vi ønskjer at alle på Lye må bli betre kjent med Jesus Kristus.”

Han begynte med å sitere teksten fra gamle testamentet om leiren i pottematerens hånd (Jer 18,1-10. Se hele teksten lenger nede på siden).
Videre leste han opp teksten fra 1. Kor 12.12-17 (se teksten lenger nede). Der forteller Paulus at Kristus er kroppen og vi er legemer på hans kropp. Som lemmer er vi ulike og har ulike oppgaver. Og det er også slik at når et lem lider lider også de andre. I visjonen står det om å kjenne Jesus. Det er faktisk også et bønneemne i bibelen. Jesus sier i Joh 17,3: "Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus."
Paulus sier det slik i Kol 1,9: "Fra den dag vi fikk høre dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere. Vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som Ånden gir." Dette viser oss hvor sentral og viktig visjonen vår er.

Fortsettelse under bildene:

Gunnar Frøyland talte om visjonen til Lye forsamlingshus

 

Ragnhild Hanssen ledet sangen

 

Fortsettelse:
Gunnar Frøyland fortsatte med evangelieteksten for forrige søndag fordi den passet godt til temaet om å kjenne Jesus. Teksten var Luk 5,27-32 der Jesus kaller Levi:
Deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tollboden. Jesus sa til ham: «Følg meg!» Og han reiste seg, forlot alt og fulgte ham.
Levi holdt et stort selskap for ham hjemme hos seg, og en hel del tollere og andre var sammen med dem til bords. Fariseerne og de skriftlærde blant dem murret og sa til disiplene: «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere?» Men Jesus svarte dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»
Her får vi høre at Jesus så Levi som satt i tollboden. Han sa videre at Levi skulle følge ham og det gjorde Levi. Senere hører vi at Levi holdt et gjestbud i huset sitt og inviterte mange. Noen av dem var ikke begeistret over at Jesus og disiplene hans holdt lag med tollere og syndere men Jesus sa klart fra at han ikke var kommet for de rettferdige sin del men for at syndere skulle omvende seg.
Levi eller Matteus som vi kjenner ham bedre som, ble sett av Jesus. Det var ikke Levi som tok kontakt med Jesus. Det var Jesus som så Levi og som "så forbi" den landsforræderen han var kjent som.
Kjennskapet til Jesus begynner med at han ser oss. Han ser deg og han ser meg. Han kjenner oss og han ønsker at vi skal bli kjent med ham.
Å følge Jesus handler om at han går foran. Vi skal gå den veien han leder oss. Vi blir ledet forskjellig, vi får ulike oppdrag. Vi er sammen med Jesus for at vi kan bety noe for ett og ett og ett menneske. Til mer vi er sammen med ham - til mer blir vi kjent med ham.

 

Bibeltekster:
Jer 18,1-10

Leiren i pottemakerens hånd
18 Dette ordet kom til Jeremia fra Herren: 2 «Stå opp og gå ned til pottemakerens hus! Der skal jeg la deg få høre mine ord.» 3 Så gikk jeg ned til pottemakerens hus. Han sto og arbeidet ved dreieskiven. 4 Når karet han holdt på å lage av leire, ble mislykket i pottemakerens hånd, laget han det om til et annet kar, slik han syntes det var riktig. 5 Da kom Herrens ord til meg: 6 Israels hus, kan ikke jeg gjøre med dere slik denne pottemakeren gjør med leiren? sier Herren. Se, som leiren i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus. 7 Snart truer jeg et folkeslag eller et rike med å rykke opp og rive ned og ødelegge. 8 Men dersom det folket jeg har truet, vender om fra ondskapen sin, da angrer jeg på det onde som jeg hadde tenkt å gjøre mot det. 9 Snart lover jeg et folkeslag eller et rike å bygge og plante. 10 Men dersom de gjør det som er ondt i mine øyne, og ikke hører på min røst, da angrer jeg på det gode jeg hadde tenkt å gjøre mot dem.

1. Kor 12,12-27
12 Slik kroppen er én selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør én kropp enda de er mange, slik er det også med Kristus. 13 For med én Ånd ble vi alle døpt til å være én kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi én Ånd å drikke. 14 For kroppen består ikke av én kroppsdel, men av mange. 15 Om nå foten sier: «Fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen», så er den like fullt en del av den. 16 Om øret sier: «Fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til kroppen», så er det like fullt en del av den. 17 Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det av luktesansen? 18 Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det. 19 Hvis det hele var én kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? 20 Men nå er det mange kroppsdeler, men bare én kropp. 21 Øyet kan ikke si til hånden: «Jeg trenger deg ikke», eller hodet til føttene: «Jeg har ikke bruk for dere». 22 Tvert imot! De delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige. 23 De kroppsdelene som vi synes er mindre ære verdt, dem gir vi desto større ære. Og de delene vi føler skam ved, kler vi desto mer sømmelig; 24 de andre trenger det ikke. Men nå har Gud satt sammen kroppen slik at det som mangler ære, får mye ære, 25 for at det ikke skal bli splittelse i kroppen, men alle lemmene ha samme omsorg for hverandre. 26 For om ett lem lider, lider alle de andre med. Og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg. 27 Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham.

 tilbake        Print Utskriftvennlig versjon