Aktivitetar
Desember - 2017
ma ti on to fr
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
«
»Brukernavn

Passord

Jesus, Lasarus og øverstepresten Kaifas


02.04.2017
Lasarus døde og Jesus vakte ham opp fra de døde etter at han hadde ligget tre dager i graven. Dette var en fantastisk hendelse for de som så det. Noen av dem kom til tro på Jesus mens andre valgte en annen vei.

De gikk til overprestene og fariseerne og fortalte om det de hadde sett. Disse likte dårlig at Jesus ble populær og for dem var det vigtig å stanse Jesus. Kaifas var redd for at Jesu popularitet ville føre til at romerne ville drepe det jødiske folket og han sa derfor at det er bedre at Jesus dør enn at hele folket blir drept.

Mer om dette under bildene:

Alfred, Sondre og Adrian koser seg med chips og saft under kirkekaffen

 Sokneprest Gunnar Frøyland talte denne søndagen

Teksten for dagen var kapittel 11 i Johannesevangeliet med fokus på versene 45-53. Jesu oppvekkelse av Lasarus er et av de sterkeste underne Jesus gjorde. Sokneprest Gunnar Frøyland talte og hadde som overskrift: Hvem er Jesus for deg? Menneskene som opplevde Lasarus oppvekkelse av Jesus reagerte forskjellig. De oppfatte Jesus forskjellig selv om de så det samme underet. Vi mennesker opplever og tenker også forskjellig om Jesus. For noen av oss er Jesus Herren vår, han er Frelseren vår, han er den som har gjenopprettet vårt forhold til Gud osv. For andre er han knapt nok en historisk person, en som de ikke vil ha som en del av deres liv.

I Matt 7.13-14 står det: "Gå inn gjennom den trange porten! For vid er porten og bred er veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den porten og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den".
Gunnar Frøyland brukte et bilde om å kjøre på store motorveier nedover i Europa. Det er ikke så vanskelig å kjøre der. Vanskelig blir det når vi forsøker å finne den rette sideveien vi skal ta. Han sa at det hendte at han fant den rette veien ut men nokså snart gjorde han en feil som gjorde at han havnet tilbake på motorveien. I følge Bibelen er vi født inn på den breie veien. Skal vi inn på den smale veien må vi "vende om". Han sa videre at den breie veien er asfaltert med våre gjerninger. Gjerninger som: Jeg skal få det til. Jeg vil nå fram til Gud med mine egne gjerninger.
Den smale veien er asfaltert med Jesu gjerninger og er god å kjøre på.

Vi skal alle legge fram vårt regnskap for Gud. Da nytter det ikke med gjerninger fra den breie veien. Da er det den smale veien med Jesu gjerninger; hans lidelse, hans stedfortredende død og oppstandeles som gir oss del i det evige livet i Guds Himmel.


Dagens tekst:
Joh 11,45-53: Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, kom til tro på ham. Men noen gikk til fariseerne og fortalte hva han hadde gjort. Da kalte overprestene og fariseerne sammen Rådet, og de sa: «Hva skal vi gjøre? Dette mennesket gjør mange tegn. Lar vi ham holde på slik, vil snart alle tro på ham. Så kommer romerne og tar både det hellige stedet og folket vårt.» En av dem, Kaifas, som var øversteprest det året, sa da: «Dere skjønner ingenting. Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne.» Dette sa han ikke av seg selv, men fordi han var øversteprest det året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Ja, han skulle ikke bare dø for folket, han skulle også samle til ett de Guds barn som er spredt omkring. Fra denne dagen la de planer om å drepe ham.

 tilbake        Print Utskriftvennlig versjon