Aktivitetar
Desember - 2017
ma ti on to fr
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
«
»Brukernavn

Passord

Å være ett med Jesus


07.03.2017
Faste handler om å konsentrere seg om Gud og legge andre ting til side. Tekstrekkene har to temaer i fastetiden. Det ene handler om å følge Jesus på veien han gikk via kors, død og oppstandlese. Det andre handler om kampen mot synd og den vonde.

Dette var innledningen sokneprest Gunnar Frøyland hadde i starten av gudstjenesten første søndag i fasten. Evangelieteksten var hentet fra Joh 17,20-26 (se lenger nede på siden).

Les mer under bildene:

Sokneprest Gunnar Frøyland ledet gudstjenesten denne søndagen.

 

Daniel og Malene har vært på søndagsskolen. Der må de stille med medlemskort

 

Videre fra dagens tema:
Hele kapitel 17 handler om Jesu bønn for alle sine. Her får vi være med inn i Jesu bønneliv og lære av ham. Bønnen handler om enheten mellom oss og han vi tror på.
I salmen "Der det nye livet lever" finner vi mellom annet denne teksten:
Og når ordets nøkler åpner
En lukket hjertegrind,
Går vi et skritt til siden
slik At Jesus slipper inn.

Følg meg, sier Jesus. Det er viktig at vi følger Jesus og ingen andre. Om noen taler og du ikke "hører" Jesus i talen så følg ikke etter. I 1. Tess 5,21 sier Paulus "men prøv alt og hold fast på det gode".
Jesus ber for oss i dagens tekst. I Rom 8,26-27 leser vi: "På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. Og han som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for Ånden ber for de hellige etter Guds vilje".
- Og så er Gud der med sitt Ja, og Amen, sa presten.

Fra dagens tekst igjen: "Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett: jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg".
Gud elsker oss!
Kan noe være bedre enn det?

 

 

_______________________________________________

Dagens tekst:
Joh 17,20-26: Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett: jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg. Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet, den du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige Far, verden kjenner deg ikke. Men jeg kjenner deg, og disse vet nå at du har sendt meg. Jeg har gjort ditt navn kjent for dem og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem og jeg selv kan være i dem.»tilbake        Print Utskriftvennlig versjon