Aktivitetar
Desember - 2017
ma ti on to fr
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
«
»Brukernavn

Passord

Du er her: Aktuelt » Årsmøter

Årsmøter

For året 2016 (årsmøte 6/3-2017)

Saksliste årsmøte 2017

Regnskap Husstyret 2016

Budsjett Husstyret 2017

Årsmelding for Husstyret 2016

Årsmelding for Forsamlingsstyret 2016

Årsmelding grupper 2016

Regnskap Forsamlingsstyret 2016

Budsjett Forsamlingsstyret 2017

For året 2015 (årsmøte 7/3-2016)

Signert protokolll frå årsmøtet 07-03-2016
Saksliste
Årsmelding for Forsamlingsstyret 2015
Vedlegg til Årsmelding for Forsamlingsstyret
Rekneskap Forsamlingsstyret 2015
Revisors beretning (forsamlingsstyrets rekneskap)
Balanse Forsamlingsstyret 2015
Budsjett Forsamlingsstyret 2016
Årsmelding fra Husstyret 2015
Årsmelding for Fredagskvelden/ungdomsarbeidet 2015
Rekneskap Fredagskvelden, Barnegospel, KRIK 2015
Økonomisk oversikt over barne- og ungdomsarbeidet 2015
Frå valkomiteen
Sak 13 (utvidelse av forsamlingshuset)
Regnskap Husstyret 2015
 

For året 2014 (årsmøte 2/3-2015)

Signert protokoll for årsmøtet i 2015
Budsjett 2015 etter årsmøtet (forsamlingsstyret)
Regnskap 2014 og budsjett 2015 Husstyret (rett budsjett blir lagt fram på årsmøtet)
Regnskap 2014 og budsjett 2015 - Barn og Ungdom
Årsmelding Forsamlingsstyret 2014 (med vedlegg frå undergruppene)
Valgkomiteens innstilling 2015
Saksliste årsmøtet i 2015
Årsmelding Forsamlingsstyret 2014 (utan vedlegg)
Budsjett 2015 for Forsamlingsstyret (m/rekneskap 2014) 
Årsmelding Husstyret 2014

For året 2013 (årsmøte 3/3-2014)

Signert protokoll frå årsmøtet 03-03-2014
Protokoll frå årsmøtet 03-03-2014
Saksliste for årsmøtet i 2014
Vedtatt budsjett Forsamlingsstyret 2014
Budsjettforslag Forsamlingsstyret 2014
Regnskap Husstyret 2013
Årsmelding Husstyret 2013
Regnskap og balanse Forsamlingsstyret 2013
Årsmelding Forsamlingsstyret 2013 med vedlegg
Forslag til nye lover
Forslag til ny instruks for valkomite
Forslag til ny instruks for forsamlingsstyret
Forslag til Samarbeidsavtale mellom Lye og Dnk 2014
 

For året 2012 (årsmøte 4/3-2013)

 

Saksliste til årsmøte 2013-03-04

 

Regnskap 2012 Husstyret

 

Regnskap 2012 Forsamlingsstyret

 

Budsjett 2013 Forsamlingsstyret, versjon 1 og 2

 

Årsmelding Husstyret

ÅRSMELDING Forsamlingsstyret 2012 (revidert)

Protokoll frå årsmøtet 04-03-2013

 

 

For året 2011 (årsmøte 12/3-2012)

 

Årsmeldingen Forsamlingsstyret

 

Årsrapport Ungdomsarbeidet 2011

 

Årsmeldingen Husstyret 2011

 

Saksliste til årsmøte 2012-03-12

 

Vedlegg sak 2 Forsamlingsstyret, instruks ungdomsprest

 

Regnskap & Budsjett Husstyret

 

Regnskap 2011 Forsamlingsstyret

 

Budsjett 2012 Forsamlingsstyret

Protokoll for årsmøtet 12.03.2012.doc

 

 

 

For året 2010 (årsmøte 14/3-2011)

 

Saksliste for årsmøtet Lye Forsamlingshus

 

Instruks for valkomite til forsamlingsstyret, Lye forsamlingshus

 

Årsmelding for Husstyret, Lye forsamlingshus 2010

 

Samarbeidsavtale mellom Lye og Time

 

Årsmelding Lye sundagsskule

 

Årsmelding Juniorkro

 

Årsmelding Dramagruppa

 

Årsrapport Ungdomsarbeidet

 

Årsrapport Ungdomspresten

 

Regnskap og budsjett for Ungdomsarbeidet

 

Årsrapport Forsamlingsstyret

 

Regnskap og budsjett for Forsamlingsstyret

 

Protokoll:

 

Side 1
Side 2
Side 3
Side 4

 

 

 

For året 2009 (årsmøtet i 2010)

 

Årsmelding forsamlingsstyret2009

 

Rekneskapet 2009 Lye forsamlingshus

 

Årsmelding Lye barnegospel

 

Arsmelding fra Husstyret for Lye Forsamlingshus 2009

 

Arsmelding for Lye sundagsskule 2009

 

Årsmelding fredagskvelden

 

 

 

For året 2008 (årsmøte 9/3-2009)

 

Protokoll frå årsmøte for Lye Forsamlingshus 9. mars 2009

 

Sakliste for årsmøte 2008

 

Årsmøte 2008 vedlegg